Stacks Image 26

Hälsokonsultation Online

Akupunktör Lars Åström
Hälsorådgivning
Stresshantering
Stödjande samtal
HRV coaching (Hjärtkoherens)
Diagnos enl. Kinesisk Medicin
Örtmedicin & Akupressurpunkter

Ingår Online:
Textdokument med sammanfattning av mötet
Instruktioner och bilder på Akupressurpunkter
Örtmedicin och Homeopatmedel skickade hem till dig