Akupunktur & Örtmedicin

Akupunktur & Örtmedicin

Akupunktör Lars Åström

Akupunktur & Örtmedicin

Akupunktör Lars Åström


iStock-187729072Akupunktör Lars Åström


Mitt mål är att alltid se till det friska i alla jag möter och stödja de krafter som leder till hälsa.


Jag har en praktik i Sundsvall sedan 1990 och nu även i Östersund. där erbjuder jag Akupunktur och Örtmedicin enligt Traditionell Kinesisk Medicin;TKM, Biodynamisk KranioSakral Terapi.

Jag håller regelbundet kurser och föreläser om KranioSakral Terapi,
Kinesisk Medicin, Qi Gong, Tai Chi Chuan, Stillhetsterapi® och Stillhetsmassage®.

Tai Chi och Medicinsk Qi Gong ger en fantastisk möjlighet till bättre balans,
ökad rörlighet och en förbättrad samstämmighet i kropp och sinne och
en god hälsa.

Etik


Traditionell Kinesisk Medicin


Traditionell Kinesisk Medicins historia kan spåras till ung. 4-5000 år bakåt i tiden
och är ett eget medicinskt system, som skiljer sig i grunden från vår
skolmedicinska tradition.

En Holistisk Medicin:
Man behandlar personen och inte bara en sjukdom. Man beaktar den fysiska,
känslomässiga, sociala och även den andliga aspekten av människan.

Roten:
Man söker alltid finna grundorsaken till problemen, alltså att inte endast
behandla symptom.

Självhjälp:
Att hjälpa patienten att hjälpa sig själv och vara aktiv i läkeprocessen.
Qi Gong är här en viktig metod men även förändringar av livsstil, diet m m.

Att förebygga:
Att söka finna och rätta till obalanser i tid innan de utvecklas till sjukdomar
och stärka vårt immunförsvar m m.

I TKM har man också helt egna behandlingsmetoder som Akupunktur, Akupressur,
Tuina, Kinesisk Örtmedicin och Qi Gong.

Traditionell Kinesisk Medicin har en mycket omfattande teoretisk grund.
Där beskrivs varför och hur sjukdomar uppstår och de förändringar de orsakar
i människan och hur man förebygger och botar.