Traditionell Kinesisk Medicin • TKM

Lars Åström

Navigation

Mitt mål är att alltid se till det friska i alla jag möter
och stödja de krafter som leder till läkning och hälsa.Jag har en praktik i Sundsvall sedan 1990 där jag erbjuder Akupunktur och Örtmedicin enligt Traditionell Kinesisk Medicin • TKM
och
Biodynamisk KranioSakral Terapi.
Kinesisk Medicin och Kraniosakral Terapi kan kombineras och nyttjas
förebyggande, behandlande och rehabiliterande.

Jag håller regelbundet kurser och föreläser om KranioSakral Terapi,
Kinesisk Medicin, Qi Gong och Tai Chi Chuan.

Tai Chi och Medicinsk Qi Gong ger en fantastisk möjlighet till bättre balans,
ökad rörlighet och en förbättrad samstämmighet i kropp och sinne och
en god hälsa.

EtikTraditionell Kinesisk Medicin

Traditionell Kinesisk Medicins historia kan spåras till ung. 4-5000 år bakåt i tiden
och är ett eget medicinskt system, som skiljer sig i grunden från vår
skolmedicinska tradition.

En Holistisk Medicin:
Man behandlar personen och inte bara en sjukdom. Man beaktar den fysiska,
känslomässiga, sociala och även den andliga aspekten av människan.

Roten:
Man söker alltid finna grundorsaken till problemen, alltså att inte endast
behandla symptom.

Självhjälp:
Att hjälpa patienten att hjälpa sig själv och vara aktiv i läkeprocessen.
Qi Gong är här en viktig metod men även förändringar av livsstil, diet m m.

Att förebygga:
Att söka finna och rätta till obalanser i tid innan de utvecklas till sjukdomar
och stärka vårt immunförsvar m m.

I TKM har man också helt egna behandlingsmetoder som Akupunktur, Akupressur,
Tuina, Kinesisk Örtmedicin och Qi Gong.

Traditionell Kinesisk Medicin har en mycket omfattande teoretisk grund.
Där beskrivs varför och hur sjukdomar uppstår och de förändringar de orsakar
i människan och hur man förebygger och botar.